Hakkımızda

BilgiSaray Hakkında

Tüm dünyada artan rekabet, ürün odaklılıktan hizmet ve müşteri  odaklılığa geçiş, firmaların bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri  daima yakından takip etmelerini  ve Bilgi – İletişim teknolojilerini daha verimli kullanmalarını zorunlu kılıyor. Biz de bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak, iş dünyasında verimlilik sağlayan, yöneticilere ve  bilişim profesyonellerine  yeni bakış açıları kazandıran çözümlerimizi sunuyoruz. BilgiSaray,  müşterilerine rekabet avantajı sağlayan,  sektörel çözümlerden   iş çözümlerine, sistem entegrasyon çalışmalarından dış kaynak kullanımına, servis ve bakım hizmetlerinden network çözümleri ve danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede 1992 yılından beri hizmet veren iş ve teknoloji ortağı. Biz BilgiSaray’ı sadece bir IT şirketi olarak değil, kazandıran bir iş-çözüm ortağı olarak konumluyoruz. Çünkü;

 • Yerel bir firma olmanın avantajlarını kullanıyoruz.
 • Sektörel alanda uzmanlaşmaya gidiyoruz.
 • Çözümlerimizde  dünya üzerindeki en yüksek teknolojileri kullanıyoruz.
 • Uzun vadeli iş ortağıyız.

Kaliteli insan kaynağına ve çalışan memnuniyetine inanıyoruz. Çalışan memnuniyetinin, dış  müşteri memnuniyetini arttırdığını biliyoruz. Çalışan memnuniyetinin artırılması  kalite politikamızda da yer alıyor.

Gizlilik Bildirimi

Bu web sitesi kullanılarak BilgiSaray Bilgisayar Sistemleri Ticaret Ltd. Şti.’ne iletilen kişisel bilgilerin kullanılması, Gizlilik Politikası bölümünde düzenlenen koşullar ile mümkün olmaktadır.

Gizlilik Prosedürü

Kişisel bilgiler başlığı altında BilgiSaray’ın yükümlülükleri ve ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. BilgiSaray olarak ilgili kuralların tarafımızca tümü ile eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit etmekteyiz. Böylelikle, aşağıda belirtilen kişisel bilgi toplama ilkelerine bağlı olarak, tüm gayretimizi tarafımızca toplanmış olan her türlü bilgiyi ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklama hususunda özen göstermekteyiz. Kişisel bilgi toplama ve kullanımını en aza indirgeyerek, toplanan kişisel bilgileri sadece işlemlerin gerçekleşebilmesi için gerekli olan süre kadar tutmakta, öte yandan size en kaliteli hizmeti ve birbirinden güzel fırsatları sunmaktayız. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak ilgili sitelerin içeriği ya da gizlilik uygulamalarından BilgiSaray sorumlu tutulamaz.

Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü

Web sitemizi kullanarak, site aracılığı ile edinilebilen bilgilerinizin BilgiSaray bağlantılı şirketler, ortaklar, acenteler ve yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun tespiti açısından tüm ülkeler dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerindeki BilgiSaray’in işbirliği yaptığı şirketler tarafından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız. Bilgileriniz ancak belirtilmekte olan amaçlarla kullanılabilir:
 1. Sipariş ve satışınızın işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi.
 2. Hizmetlerimizin ve ilgili ürünlerimizin pazarlanması.
 3. İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve tarafınızla olan bağlantımızın devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi.
 4. Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması.
 5. Yukarıdaki maddelere yönelik amaçlar ile;
  • uygulamadaki yürütmelik, kural ve düzenlemelere uygun bir şekilde,
  • belirtilmekte olan şart ve koşullar altında uygulandığı sürece,

Kullanım Şartları

BilgiSaray Bilgisayar Sistemleri Tic.Ltd. Şti.’nin web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

www.bilgisarayltd.com ve www.bilgisaray.com.tr sitelerinin sahibi BilgiSaray Bilgisayar Bilgisayar Sistemleri Ticaret Ltd. Şti. olup (Bu sözleşmede, bundan sonra BilgiSaray olarak anılacaktır.), site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi BilgiSaray’e aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz.

 1. İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi BilgiSaray’a ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. BilgiSaray, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.
 2. Gizlilik Bildirimi’ni web sitemizden görüntüleyebilirsiniz.
 3. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Afyonkarahisar Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. BilgiSaray’in, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
 4. BilgiSaray web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. BilgiSaray’in web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, İlgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve BilgiSaray’ın WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

BilgiSaray işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. BilgiSaray, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, BilgiSaray link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı BilgiSaray dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı BilgiSaray’dan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, BilgiSaray bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. BilgiSaray bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, BilgiSaray’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı

www.bilgisarayltd.com ve www.bilgisaray.com.tr Web Sitesi’nin sahibi BilgiSaray Bilgisayar Sistemleri Tic. Ltd. Şti.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu BilgiSaray’ın ya da BilgiSaray’ın lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. BilgiSaray’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

BilgiSaray, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. BilgiSaray, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile BilgiSaray’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.